PRAVIDLÁ

Pravidlá tanečnej súťaže TeenDance

Úplne pravidlá súťaže TeenDance. Účastník účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky:

Usporiadateľ tanečnej súťaže TeenDance

Usporiadateľom a organizátorom súťaže TeenDance je občianske združenie Laura pre mladých. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže:

Doba trvania tanečnej súťaže

Súťaž prebieha 21.5 2022 v Bratislave

Definícia pojmov

Pod pojmom Vedúci tanečnej skupiny sa považuje fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá riadne registruje svoju tanečnú skupinu a je zodpovedná za správnosť údajov uvedených v prihlasovacom systéme TeenDance ako aj za tanečníkov počas súťaže.

Pod pojmom Účastník sa považuje tanečník, ktorý je súčasťou Tanečnej skupiny alebo Dua pod vedením Vedúceho tanečnej skupiny. Účastníkom tanečnej súťaže je tanečník, ktorý je zaregistrovaný a zúčastní sa tanečných workshopov a nie je súčasťou súťažnej Tanečnej skupiny alebo Dua.

Formácie

Sólo (tanečník)

Duo ( 2 tanečníci)

Stredné formácie (5-9 tanečníkov)

Veľké formácie (10 a viac tanečníkov)

Vekové kategórie

Veková kategória pre tanečnú súťaž je od 12 do 20 rokov. V prípade veľkého záujmu budú vekové kategórie rozdelené:

a) Mladšia veková kategória od 12 do 16 rokov

b) Staršia veková kategória od 17 do 20 rokov

Choreografie

Každá súťažná choreografia musí obsahovať príbeh zvolený Tanečnou skupinou. Vo formácii Duo nie je nutný príbeh avšak choreografia príbeh obsahovať môže. Pri registrácií musí Vedúci tanečnej skupiny stručne opísať príbeh súťažnej choreografie. V choreografii je povolené viacero tanečných štýlov.

Časové intervaly choreografii

Dĺžka skladby vo formácií Sólo min. 2 min. a max 3 min.

Dĺžka skladby vo formácií Duo min. 2 min. a max 3 min.

Dĺžka skladby vo formácii (tanečná skupina) min. 3min. a max 6 min.

Hudba

Hudba môže obsahovať remix viacerých žánrov.

POZOR !!! Hudba nesmie obsahovať vulgarizmy, nadávky a podobné pohoršujúce slová. !!!

Kostýmy

Súčasťou kostýmov je povolené kombinácia rôznych častí oblečenia.

POZOR !!! Kostým nesmie obsahovať výrazne prvky oblečenia ako crop top; krátke nohavice; výstrihy. Pokiaľ je súčasťou kostýmu sukňa alebo šaty je povinné aby tanečník mal kraťasy.

Hodnotenie

Technicko – tanečné prevedenie: technické zvládnutie zaradených a predvedených pohybov v choreografii, držanie tela, počet tanečných štýlov, pohybové zručnosti.

Choreografia: nápaditosť, kreativita, dynamika, priestorové členenie, prevedenie, príbeh choreografie.

Celkové pôsobenie: výraz tanečníka, gestá, kostýmy, make-up, kontakt s divákom, strih hudby.

Penále

Prekročenie časového limitu do 20 sekúnd.

Neprimerané kostýmy, gestá, tanečné variácie.

Text hudby.