TeenDance

CELOSLOVENSKÁ, TANEČNÁ, SÚŤAŽ

TeenDance súťaž

Tanečná súťaž TeenDance je celoslovenská saleziánska tanečná súťaž pre zmiešané tanečné tímy. Je určená pre dievčatá a chlapcov vo veku od 12 do 20 rokov. Vznikla ako jeden z projektov Združenia Laury. Brány tanečnej súťaže sa prvýkrát otvorili v roku 2010. Ani tento rok nebude výnimkou. Súťaž je organizovaná s cieľom spojiť jednotlivé strediská na Slovensku prostredníctvom tanca, tanečníkom ukázať nové možnosti a zažiť neopakovateľnú atmosféru. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky občianske združenia, strediská, základné umelecké školy, centrá voľného času a jednotlivci.

TeenDance Tím

...
Júlia Olexová
Organizátor a manažér

V tíme má na starosti promo, emaily ako aj priebeh celej súťaže

...
Marta Baňasová
Manažér

V tíme má na starosti financie a organizáciu súťaže

...
Zuzana Banasová
Grafický dizajnér

V tíme má na starosti tvorbu plagátov, dizajn webovej stránky

...
Dominika Poláčiková
Redaktor

V tíme má na starosti obsah webovej stránky, posty Instagram a Facebook stránku, emaily

Porota

...
Tomáš Duras
Choreograf, perfomér

Absolventom štúdia moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Taktiež absolvoval štúdium na holandskej Univeristy of the Arts v Arnheme. Počas štúdia mal pozvánku sa predstaviť v nemeckom Theater Ulm a tanečných festivaloch v Macedonksu a vo Švédsku. V súčasnosti pôsobí ako interprét a umelecký šéf v Tanečnom divadle Bralen.

 

...
Zdenka Pašuthová (doc., ArtD.)
prodekanka pre umeleckú, vedeckú činnosť a rozvoj DF VŠMU

Okrem akademickej dráhy na Divadelnej fakulte VŠMU sa venuje divadelnej kritike a histórii, ale tiež praktickej dramaturgickej a autorskej tvorbe. Spolupracovala s Integračným programom pražskej DAMU, občianskym združením UnserTheater v Schwabhausen bei Weill (Nemecko), na Slovensku tvorí najmä v oblasti divadelného umenia pre deti. Dlhoročne sa venovala tvorbe v oblasti tanečného a kresťanského umenia (Tanečné divadlo ATak).

 

...
Tereza Slávkovská
Herečka,produkcia Godzone, perfomér

Má vyštudovanú činohru na Jamu, neskôr fyzické divadlo na Accademia Teatro Dimitri vo Švajčiarsku. Má vášeň pre prelínanie žánrov v umení. Spolupráca pohybu a tanca. Jej skúsenosti: pracovala s postihnutými deťmi v divadle z Pasáže. Vo Švajčiarsku sa venovala taktiež migrantom v táboroch. V latinskej Amerike zbierala skúsenosti z akrobatickej školy Circo para todos, kde robila lektorku. Momentálne ako herečka pôsobí v divadelných projektoch, má na starosti produkciu Godzone tour. „Pohyb je môj život“.

...
sr.Marta Baňasová
saleziánka

Marta pochádza z Prešova. Tento rok bude opäť súčasťou poroty a hodnotiť Vaše výkony. Marta vníma súťaž ako spôsob, uvoľnenie, rozvoj krásy a niečo čo majú dievčatá rady

REGISTRÁCIA JE SPUSTENÁ

Pravidlá tanečnej súťaže TeenDance

Na priebehu TeenDance, si dávame veľmi záležať. Aby sme sa tak vyhli akýmkoľvek komplikáciám, prosím prečítaj si pravidlá. Nemusíš ich vedieť naspamäť, stačí ich ovládať. Tešíme sa!

Blog

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Adresa:

Laura-združenie pre mladých
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Telefónne číslo:

+420 918 649 334


@
Loading